• 1

Välkommen till Din försäkringspartner

Vi är en oberoende försäkringsförmedlare som förmedlar företagsförsäkringar från de flesta försäkringsbolag som är verksamma på den svenska försäkringsmarknaden. Vi gör även försäkringsupphandlingar åt svenska företag med verksamhet utomlands.

Vår rådgivningskompetens sträcker sig från det stora börsnoterade företaget till ensamägaren. Vi känner de olika försäkringsbolagen väl och vet vilka områden de har som specialitet och hur de arbetar. Därför kan vi förmedla kvalitativa försäkringslösningar som är förmånliga avseende villkor, premier och service.

Försäkringsmarknaden

Vid en första ytlig anblick verkar de flesta försäkringsbolag och produkter likadana. Men vår analys visar att det finns skillnader t.ex vad gäller produkter, villkor, premier, kompetens, resurser, skadehantering och service.

Många brukar säga att försäkringsmarknaden är som en djungel. Det är svårt att utan speciell kompetens veta allt om denna marknad och inget företags totala försäkringsbehov kan lösas optimalt via ett enda försäkringsbolag.